Struktura Organizacyjna

Schemat organizacyjny w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Warszawie

przedstawia załącznik w formacie PDF:

Schemat Organizacyjny