• Oferty pracy w RCKiK Warszawa.
  • Oferty pracy w RCKiK Warszawa.
  • Oferty pracy w RCKiK Warszawa.
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Oferty pracy w RCKiK Warszawa.
  • Oferty pracy w RCKiK Warszawa.
  • Oferty pracy w RCKiK Warszawa.

Praca w RCKiK

   Oferty Pracy
    1     Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie pilnie poszukuje lekarzy do pracy w RCKiK w Warszawie, ul. Saska 63/75 oraz w Oddziałach Terenowych w Płocku i Nowym Dworze Mazowieckim do kwalifikacji krwiodawców. W Płocku głównie podczas akcji wyjazdowych.

Wymagania: dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim, prawo wykonywania zawodu lekarza.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bądź na podstawie umowy-zlecenia.

Kontakt telefoniczny Karina Solecka 22 5146007
2  

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zatrudni pielęgniarkę do zespołu ekipowego (pobierającego krew poza siedzibą RCKiK). Istnieje możliwość zatrudnienia już od maja.


Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@rckik-warszawa.com.pl, bądź kontakt telefoniczny do Sekcji Służb Pracowniczych 22 5146007

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 2135) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/ Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, (03-948) przy ul. Saskiej 63/75. Po wyrażeniu uprzedniej zgody, Pani/ Pana dane osobowe będą przez RCKiK archiwizowane i wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

 

Jeżeli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje CV pozostało w bazie danych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, (03-948) przy ul. Saskiej 63/75, w celu wykorzystania w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

 

Wyrażam zgodę Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, (03-948) przy ul. Saskiej 63/75, na archiwizację i wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych mojego CV i innych dokumentów aplikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).”