Dane teleadresowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

ul. Saska 63/75,

03-948 Warszawa

tel. 0-prefix-22 514 60 00
tel./fax 0-prefix-22 619 19 47

Adres E-mail: rckik@rckik-warszawa.com.pl

Adres strony internetowej: www.rckik-warszawa.com.pl

Informacje dla krwiodawców:
tel.
0-prefix-22 617 49 55
lub
0-prefix-22 514 60 46