• Przetargi
  • Przetargi
  • Przetargi
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Przetargi
  • Przetargi
  • Przetargi

Przetargi

1.
Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/05/2019
Przetargi
2.
Sprzedaż środka trwałego- system Mirasol.
Przetargi
3.
Sprzedaż i dostawa 2 sztuk analizatorów hematologicznych 5DIFF wraz z odczynnikami ZP/PN/01/2019
Przetargi
4.
Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 euro na rok 2019.
Przetargi
5.
Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot ZP/PN/24/2018
Przetargi
6.
Zakup dwóch w pełni zautomatyzowanych urządzeń do wykonywania badań immunohematologicznych pracujących w technice mikrokolumnowej żelowej w ramach rozbudowy i unowocześnienia istniejącego systemu oraz materiałów eksploatacyjnych ZP/PN/23/2018
Przetargi
7.
Zakup i dostawę 2 szt. urządzeń do zgrzewania i etykietowania drenów dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/21/2018
Przetargi
8.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych ZP/PN/20/2018
Przetargi
9.
Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/19/2018
Przetargi
10.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2018/2019 ZP/PN/18/2018,0
Przetargi
11.
Remont części pomieszczeń Oddziału Terenowego nr 27 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/17/2018
Przetargi
12.
Sprzedaż i dostawę próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/16/2018
Przetargi
13.
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 3 sztuk zamrażarek do szokowego mrożenia osocza wraz z wyposażeniem ZP/PN/09/2018
Przetargi
14.
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego separatorów komórkowych wraz z wyposażeniem i kompatybilnymi jednorazowymi zestawami do pobierania składników krwi ZP/PN/14/2018
Przetargi
15.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN/13/2018
Przetargi
16.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet - do oznaczania Hb we krwi na analizatorze HemoCue HB 201+ i HB201 DM, do oznaczania niskiej zawartości Hb w nadsączu, krew kontrolna oraz akcesoria ZP/PN/12/2018
Przetargi
17.
Sprzedaż samochodu marki Mercedes - Benz 313 Sprinter CDI E3
Przetargi
18.
Sprzedaż samochodu marki Volksvagen Transporter T4 TDi
Przetargi
19.
Zakup serwerów oraz instalacja niezbędnego oprogramowania i aktualizacja środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI ZP/PN/11/2018
Przetargi
20.
„Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do opracowania serologicznego krwi dawców wraz z dzierżawą nowego w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych ZP/PN/08/2018
Przetargi
21.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z roztworem wzbogacającym do KKP o pojemności 500 ml. ZP/PN/10/2018
Przetargi
22.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 szt. urządzeń do inaktywacji patogenów w składnikach krwi: KKP i osoczu wraz z zestawami do KKP, kompatybilnymi (zintegrowanymi) z urządzeniami ZP/PN/07/2018
Przetargi
23.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego ZP/PN/06/2018
Przetargi
24.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus ZP/PN/15/2015
Przetargi
25.
Dzierżawa przenośnych komór chłodniczych do przechowywania osocza ludzkiego utrzymujących stałą temperaturę ok. - 30ºC
Przetargi
26.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima ZP/PN/03/2015
Przetargi
27.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima ZP/PN/04/2015
Przetargi
28.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do oznaczania czynnika VIII przy użyciu analizatora koagulologicznego ACL ELITE PRO ZP/PN/05/2015
Przetargi
29.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych, jednorazowej odzieży medycznej oraz środków dezynfekcyjnych ZP/PN/08/2015
Przetargi
30.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2015
Przetargi
31.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/10/2015
Przetargi
32.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/11/2015
Przetargi
33.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/11/2015
Przetargi
34.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 260.000 sztuk wafli w czekoladzie ZP/PN/12/2015
Przetargi
35.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/13/2015
Przetargi
36.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 65.000 sztuk jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus ZP/PN/06/2015
Przetargi
37.
Sprzedaż i dostawa zamrażarek szokowych do mrożenia pojemników z osoczem ZP/PN/02/2015
Przetargi
38.
wyborze najkorzySprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN/07/2015
Przetargi
39.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawic jednorazowych niejałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych ZP/PN/24/2014
Przetargi
40.
Serwis pogwarancyjny oprogramowania systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/WR/25/2014
Przetargi
41.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych
Przetargi
42.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Przetargi
43.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Przetargi
44.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
Przetargi
45.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników
Przetargi
46.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego czekolady twardej 100 g pakowanej w folii aluminiowej i obwolucie papierowej ZP/PN/23/2014
Przetargi
47.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego czekolady twardej 100 g pakowanej w folii aluminiowej i obwolucie papierowej ZP/PN/23/2014
Przetargi
48.
Sprzedaż i dostawa próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi
Przetargi
49.
Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych
Przetargi
50.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń komputerowych
Przetargi
51.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet
Przetargi
52.
Sprzedaż i dostawa odczynników hematologicznych
Przetargi
53.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji
Przetargi
54.
Remont i adaptacja pomieszczeń szpitalnych
Przetargi
55.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników
Przetargi
56.
Sprzedaż i dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej
Przetargi
57.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Przetargi
58.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Przetargi