• Przetargi
  • Przetargi
  • Przetargi
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Przetargi
  • Przetargi
  • Przetargi

Przetargi

1.
SPRZEDAŻ I DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA CZYNNIKA VIII PRZY UŻYCIU ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO ACL ELITE PRO ZP/PN/12/2020
Przetargi
2.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do oznaczenia liczby leukocytów ZP/PN/11/2020
Przetargi
3.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów ZP/PN/09/2020
Przetargi
4.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów jednorazowego użytku do wytwarzania ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą niezbędnego wieloprogramowego urządzenia ZP/PN/07/2020
Przetargi
5.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 4 sztuk separatorów osoczowych przeznaczonych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej ZP/PN/08/2020
Przetargi
6.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do transportu i przechowywania krwi pełnej po pobraniu ZP/PN/05/2020
Przetargi
7.
Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/04/2020
Przetargi
8.
Serwis pogwarancyjny oprogramowania systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/WR/03/2020
Przetargi
9.
Zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania 380 000 badań kontroli serologicznej każdej pobranej donacji ZP/PN/02/2020
Przetargi
10.
Zaprojektowanie i modernizacja istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń magazynowych, biurowych i laboratoryjnych w budynku RCKiK Warszawie ZP/PN/01/2020
Przetargi
11.
Plan zamówień publicznych w RCKiK w Warszawie na rok 2020 powyżej 30.000 euro.
Przetargi
12.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 szt. urządzeń do inaktywacji patogenów w składnikach krwi: KKP i osoczu ZP/PN/19/2019
Przetargi
13.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i jednorazowej odzieży medycznej ZP/PN/18/2019
Przetargi
14.
Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2 ZZP-172/19
Przetargi
15.
Sprzedaż i dostawa wskaźników do napromieniowania składników krwi ZP/PN/17/2019
Przetargi
16.
Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego ZP/PN/16/2019
Przetargi
17.
Usługa serwisu pogwarancyjnego układów chłodniczych i mroźni automatycznej nadzorowanej przez systemem magazynowy HYDRA ZP/PN/15/2019
Przetargi
18.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN/14/2019
Przetargi
19.
Sprzedaż i dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „BANK KRWI” ZP/PN/13/2019
Przetargi
20.
Ochrona urządzeń, mienia i osób znajdujących się na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/12/2019
Przetargi
21.
Dostawę do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/11/2019
Przetargi
22.
Sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczych donacjach osocza automatycznymi metodami biologii molekularnejm ZP/PN/10/2019
Przetargi
23.
Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem ZP/PN/09/2019
Przetargi
24.
Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w KKP i osoczu (FFP) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept ZP/PN/08/2019
Przetargi
25.
Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej ZP/PN/04/2019
Przetargi
26.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus ZP/PN/15/2015
Przetargi
27.
Dzierżawa przenośnych komór chłodniczych do przechowywania osocza ludzkiego utrzymujących stałą temperaturę ok. - 30ºC
Przetargi
28.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima ZP/PN/03/2015
Przetargi
29.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima ZP/PN/04/2015
Przetargi
30.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do oznaczania czynnika VIII przy użyciu analizatora koagulologicznego ACL ELITE PRO ZP/PN/05/2015
Przetargi
31.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych, jednorazowej odzieży medycznej oraz środków dezynfekcyjnych ZP/PN/08/2015
Przetargi
32.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2015
Przetargi
33.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/10/2015
Przetargi
34.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/11/2015
Przetargi
35.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/11/2015
Przetargi
36.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 260.000 sztuk wafli w czekoladzie ZP/PN/12/2015
Przetargi
37.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 65.000 sztuk jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus ZP/PN/06/2015
Przetargi
38.
Sprzedaż i dostawa zamrażarek szokowych do mrożenia pojemników z osoczem ZP/PN/02/2015
Przetargi
39.
wyborze najkorzySprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN/07/2015
Przetargi
40.
Serwis pogwarancyjny oprogramowania systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/WR/25/2014
Przetargi
41.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego czekolady twardej 100 g pakowanej w folii aluminiowej i obwolucie papierowej ZP/PN/23/2014
Przetargi
42.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego czekolady twardej 100 g pakowanej w folii aluminiowej i obwolucie papierowej ZP/PN/23/2014
Przetargi
43.
Sprzedaż i dostawa próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi
Przetargi