• Przetargi
  • Przetargi
  • Przetargi
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Przetargi
  • Przetargi
  • Przetargi

Przetargi

1.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/16/2017
Przetargi
2.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 270.000 sztuk wafli w czekoladzie ZP/PN/15/2017
Przetargi
3.
Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie automatycznego magazynu osocza z krwi ludzkiej wraz z dostosowaniem otoczenia magazynu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/10/2017
Przetargi
4.
Sprzedaż i dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „BANK KRWI” na potrzeby RCKiK w Warszawie ZP/PN/14/2017
Przetargi
5.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/12/2017
Przetargi
6.
Serwis pogwarancyjny oprogramowania systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/WR/13/2017
Przetargi
7.
Ochrona urządzeń, mienia i personelu znajdującego się na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/11/2017
Przetargi
8.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN/09/2017
Przetargi
9.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wagomieszarek do pobierania krwi ZP/PN/08/2017
Przetargi
10.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów ZP/PN/07/2017
Przetargi
11.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 15 sztuk automatycznych pras do preparatyki krwi pełnej konserwowanej ZP/PN/05/2017
Przetargi
12.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 szt. urządzeń do inaktywacji patogenów w składnikach krwi: KKP i osoczu wraz z zestawami kompatybilnymi (zintegrowanymi) z urządzeniami ZP/PN/06/2017
Przetargi
13.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego inkubatorów wraz z wytrząsarkami do przechowywania KKP ZP/PN/04/2017
Przetargi
14.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego czekolady twardej 100 g pakowanej w folii aluminiowej i obwolucie papierowej ZP/PN/03/2017
Przetargi
15.
Plan zamówień publicznych w RCKiK w Warszawie - postępowania powyżej 30.000 euro.
Przetargi
16.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji biologicznych czynników zakaźnych w KKP w osoczu będące integralną częścią posiadanego systemu do redukcji patogenów ZP/PN/23/2016
Przetargi
17.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus ZP/PN/15/2015
Przetargi
18.
Dzierżawa przenośnych komór chłodniczych do przechowywania osocza ludzkiego utrzymujących stałą temperaturę ok. - 30ºC
Przetargi
19.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima ZP/PN/03/2015
Przetargi
20.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima ZP/PN/04/2015
Przetargi
21.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do oznaczania czynnika VIII przy użyciu analizatora koagulologicznego ACL ELITE PRO ZP/PN/05/2015
Przetargi
22.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych, jednorazowej odzieży medycznej oraz środków dezynfekcyjnych ZP/PN/08/2015
Przetargi
23.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2015
Przetargi
24.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/10/2015
Przetargi
25.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/11/2015
Przetargi
26.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/11/2015
Przetargi
27.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 260.000 sztuk wafli w czekoladzie ZP/PN/12/2015
Przetargi
28.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/13/2015
Przetargi
29.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 65.000 sztuk jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus ZP/PN/06/2015
Przetargi
30.
Sprzedaż i dostawa zamrażarek szokowych do mrożenia pojemników z osoczem ZP/PN/02/2015
Przetargi
31.
wyborze najkorzySprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN/07/2015
Przetargi
32.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawic jednorazowych niejałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych ZP/PN/24/2014
Przetargi
33.
Serwis pogwarancyjny oprogramowania systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/WR/25/2014
Przetargi
34.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych
Przetargi
35.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Przetargi
36.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Przetargi
37.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
Przetargi
38.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników
Przetargi
39.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego czekolady twardej 100 g pakowanej w folii aluminiowej i obwolucie papierowej ZP/PN/23/2014
Przetargi
40.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego czekolady twardej 100 g pakowanej w folii aluminiowej i obwolucie papierowej ZP/PN/23/2014
Przetargi
41.
Sprzedaż i dostawa próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi
Przetargi
42.
Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych
Przetargi
43.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń komputerowych
Przetargi
44.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet
Przetargi
45.
Sprzedaż i dostawa odczynników hematologicznych
Przetargi
46.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji
Przetargi
47.
Remont i adaptacja pomieszczeń szpitalnych
Przetargi
48.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników
Przetargi
49.
Sprzedaż i dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej
Przetargi
50.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Przetargi
51.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Przetargi