• Przetargi
  • Przetargi
  • Przetargi
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Przetargi
  • Przetargi
  • Przetargi

Przetargi

1.
Serwis pogwarancyjny oprogramowania systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/WR/22/2017
Przetargi
2.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/21/2017
Przetargi
3.
Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego ZP/PN/20/2017
Przetargi
4.
Zakup dwóch nowych samochodów do transportu krwi i jej składników ZP/PN/19/2017
Przetargi
5.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2017/2018 ZP/PN/18/2017
Przetargi
6.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i jednorazowej odzieży medycznej ZP/PN/17/2017
Przetargi
7.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/16/2017
Przetargi
8.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 270.000 sztuk wafli w czekoladzie ZP/PN/15/2017
Przetargi
9.
Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie automatycznego magazynu osocza z krwi ludzkiej wraz z dostosowaniem otoczenia magazynu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/10/2017
Przetargi
10.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/12/2017
Przetargi
11.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus ZP/PN/15/2015
Przetargi
12.
Dzierżawa przenośnych komór chłodniczych do przechowywania osocza ludzkiego utrzymujących stałą temperaturę ok. - 30ºC
Przetargi
13.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima ZP/PN/03/2015
Przetargi
14.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima ZP/PN/04/2015
Przetargi
15.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do oznaczania czynnika VIII przy użyciu analizatora koagulologicznego ACL ELITE PRO ZP/PN/05/2015
Przetargi
16.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych, jednorazowej odzieży medycznej oraz środków dezynfekcyjnych ZP/PN/08/2015
Przetargi
17.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2015
Przetargi
18.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/10/2015
Przetargi
19.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/11/2015
Przetargi
20.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/11/2015
Przetargi
21.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 260.000 sztuk wafli w czekoladzie ZP/PN/12/2015
Przetargi
22.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/13/2015
Przetargi
23.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 65.000 sztuk jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus ZP/PN/06/2015
Przetargi
24.
Sprzedaż i dostawa zamrażarek szokowych do mrożenia pojemników z osoczem ZP/PN/02/2015
Przetargi
25.
wyborze najkorzySprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN/07/2015
Przetargi
26.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawic jednorazowych niejałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych ZP/PN/24/2014
Przetargi
27.
Serwis pogwarancyjny oprogramowania systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/WR/25/2014
Przetargi
28.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych
Przetargi
29.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Przetargi
30.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Przetargi
31.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
Przetargi
32.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników
Przetargi
33.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego czekolady twardej 100 g pakowanej w folii aluminiowej i obwolucie papierowej ZP/PN/23/2014
Przetargi
34.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego czekolady twardej 100 g pakowanej w folii aluminiowej i obwolucie papierowej ZP/PN/23/2014
Przetargi
35.
Sprzedaż i dostawa próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi
Przetargi
36.
Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych
Przetargi
37.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń komputerowych
Przetargi
38.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet
Przetargi
39.
Sprzedaż i dostawa odczynników hematologicznych
Przetargi
40.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji
Przetargi
41.
Remont i adaptacja pomieszczeń szpitalnych
Przetargi
42.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników
Przetargi
43.
Sprzedaż i dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej
Przetargi
44.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Przetargi
45.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Przetargi