• Kontakt
  • Kontakt
  • Kontakt
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Kontakt
  • Kontakt
  • Kontakt

Kontakt

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
w Warszawie

ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa

Sekretariat:

pon. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 
tel: 22 514 60 00
tel. zapasowy 22 619 19 47

tel/fax: 22 514 60 60 
rckik@rckik-warszawa.com.pl
NIP: 113 18 28 970

 

Ekspedycja (czynna całą dobę):

tel/fax 22 514 60 08/61; 22 619 14 79
tel. zapasowy: 22 619 14 79
tel. awaryjny (kom): 885 146 008

Informacje dla Krwiodawców

(pon. - pt. w godz. 7.00 - 17.00; sobota w godz. 7.00 - 14.00)

Rejestracja dawców - tel. 22 514 60 62/26

Organizacja akcji krwiodawstwa

(pon. - pt. w godz. 7.00 - 14.30)
Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń - tel. 22 514 60 31

Oznaczanie grup krwi:

Pracownia Serologii Biorcy - tel. 22 514 60 44

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

(pon. - pt. w godz. 7.00 - 14.30)
tel. 22 514 60 04

 

 

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy
(wypełnij wszystkie dane i wyślij wiadomość)


„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) informuję, iż administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (03-948) przy ul. Saskiej 63/75. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ zapytanie złożone za pomocą formularza kontaktowego lub w celach związanych z przysługującymi uprawnieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”