• Zużycie KKCz, FFP, KKP
  • Zużycie KKCz, FFP, KKP
  • Zużycie KKCz, FFP, KKP
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zużycie KKCz, FFP, KKP
  • Zużycie KKCz, FFP, KKP
  • Zużycie KKCz, FFP, KKP

Zużycie KKCz, FFP, KKP

 

Zużycie KKCz, FFP, KKP          Pobierz