• Zmiany w zakresie wykonywanych badań dla odbiorców komercyjnych.
  • Zmiany w zakresie wykonywanych badań dla odbiorców komercyjnych.
  • Zmiany w zakresie wykonywanych badań dla odbiorców komercyjnych.
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zmiany w zakresie wykonywanych badań dla odbiorców komercyjnych.
  • Zmiany w zakresie wykonywanych badań dla odbiorców komercyjnych.
  • Zmiany w zakresie wykonywanych badań dla odbiorców komercyjnych.

Zmiany w zakresie wykonywanych badań dla odbiorców komercyjnych.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie pragnie poinformować, że od dnia 02.01.2018 r., zaprzestaje wykonywanie badań wirusologicznych dla odbiorców komercyjnych oraz badań wykonywanych w celu uzyskania wizy tj:

  • Antygen HBs
  • Przeciwciała anty-HCV
  • Przeciwciała anty-HIV
  • Kiła (przeciwicała anty-Tp)