• Zmiana organizacji poboru krwi w Płońsku
  • Zmiana organizacji poboru krwi w Płońsku
  • Zmiana organizacji poboru krwi w Płońsku
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zmiana organizacji poboru krwi w Płońsku
  • Zmiana organizacji poboru krwi w Płońsku
  • Zmiana organizacji poboru krwi w Płońsku

Zmiana organizacji poboru krwi w Płońsku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie uprzejmie informuje, iż z przyczyn od nas nie zależnych w dniu 27.04.2017 r.
odbędzie się po raz ostatni pobór krwi w udostępnionych pomieszczeniach SPZZOZ w Płońsku ul. Sienkiewicza 7.

Począwszy od 11 maja 2017 r. akcje krwiodawstwa w Płońsku realizowane będą w Ambulansie RCKiK stacjonującym przy dotychczasowym Punkcie Poboru Krwi w każdy czwartek w godz. 9.00 – 13.00.