• Zmiana numeru konta bankowego
  • Zmiana numeru konta bankowego
  • Zmiana numeru konta bankowego
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zmiana numeru konta bankowego
  • Zmiana numeru konta bankowego
  • Zmiana numeru konta bankowego

Zmiana numeru konta bankowego

Informujemy, że z dniem 01.02.20105 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Nowy numer:

07 1130 1017 0020 1467 2820 0001

Bank Gospodarstwa Krajowego