• Zasady kwalifikowania kandydatów
 • Zasady kwalifikowania kandydatów
 • Zasady kwalifikowania kandydatów
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Zasady kwalifikowania kandydatów
 • Zasady kwalifikowania kandydatów
 • Zasady kwalifikowania kandydatów

Zasady kwalifikowania kandydatów

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 50 lat, o ogólnie dobrym stanie zdrowia, która nie spełnia podstawowych dyskwalifikujących kryteriów, do których zalicza się:

 • Zakażenia wirusem HIV lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka zarażenia tym wirusem.
 • Obecność antygenu HBS, przeciwciał anty-HCV oraz przeciwciał anty-Hbc dyskwalifikuje dawcę, a także przebycie żółtaczki o nieokreślonej etiologii
 • Aktywna astma, wymagająca podawania leków. Jeśli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie pobiera leków, może zostać zakwalifikowany.
 • Aktywna gruźlica w okresie minionych 5 lat
 • Nadciśnienie - jeżeli jest utrzymane w prawidłowym zakresie przez leki to kandydat może być zaakceptowany.
 • Cukrzyca - jeżeli wymaga podawania leków przeciwcukrzycowych.
 • Epilepsja - jeżeli pacjent pobiera leki przeciwpadaczkowe i w ciągu minionego roku nie wystąpił więcej niż jeden napad to dawca może być zakwalifikowany.
 • Przebyty zawał serca, zabieg naczyniowe na sercu, wszczepienia by-passy'ów i inne schorzenia serca wymagające podawania leków - dyskwalifikuje dawcę. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, które nie wymaga leczenia oraz zaburzenia rytmu niewymagające leczenia są akceptowane.
 • Stosowanie leków hormonalnych wymaga konsultacji z lekarzem Poradni Przeszczepowej
 • Gruźlica - aktywna gruźlica w okresie minionych 2 lat dyskwalifikuje dawcę.
 • Ciąża – ciąża i laktacja bezwzględnie dyskwalifikuje dawcę (czasowo)
 • Tatuaż - jeżeli upłynął, co najmniej rok od jego wykonania, tatuaż nie jest przeciwwskazaniem
 • Łuszczyca

Należy jednak pamiętać, że zawsze jednak decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz, wstępną przy zgłoszeniu do rejestru i ponowną przy ewentualnym dawstwie.