• Wznowienie wydawania zaświadczeń dla krwiodawców oraz legitymacji Honorowy Dawca Krwi
  • Wznowienie wydawania zaświadczeń dla krwiodawców oraz legitymacji Honorowy Dawca Krwi
  • Wznowienie wydawania zaświadczeń dla krwiodawców oraz legitymacji Honorowy Dawca Krwi
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Wznowienie wydawania zaświadczeń dla krwiodawców oraz legitymacji Honorowy Dawca Krwi
  • Wznowienie wydawania zaświadczeń dla krwiodawców oraz legitymacji Honorowy Dawca Krwi
  • Wznowienie wydawania zaświadczeń dla krwiodawców oraz legitymacji Honorowy Dawca Krwi

Wznowienie wydawania zaświadczeń dla krwiodawców oraz legitymacji Honorowy Dawca Krwi

RCKiK w Warszawie wznawia wydawanie zaświadczeń dla krwiodawców oraz legitymacji Honorowy Dawca Krwi. Zaświadczenia mogą być także przesłane w postaci skanów na adres mailowy.

Wznawiamy także wystawianie wniosków na odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz wniosków na odznaczenie HDK-Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Prosimy dawców zgłaszających się w celu uzyskania zaświadczenia/wniosku o pojedyncze wchodzenie do punktu wstępnej kwalifikacji dawców. Obowiązuje nadal pomiar temperatury ciała dawcy i krótki wywiad epidemiologiczny