• Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” w RCKiK w Warszawie w dniu 28.02.2018 r.
  • Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” w RCKiK w Warszawie w dniu 28.02.2018 r.
  • Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” w RCKiK w Warszawie w dniu 28.02.2018 r.
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” w RCKiK w Warszawie w dniu 28.02.2018 r.
  • Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” w RCKiK w Warszawie w dniu 28.02.2018 r.
  • Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” w RCKiK w Warszawie w dniu 28.02.2018 r.

Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” w RCKiK w Warszawie w dniu 28.02.2018 r.

W dniu 28.02.2018 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie odbyła się uroczystość wręczania odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Wyznaczonym Honorowym Dawcom Krwi, którzy oddali co najmniej 20 000 ml krwi odznaczenia wraz z legitymacjami wręczył na podstawie udzielonego przez Ministra Zdrowia upoważnienia Dyrektor RCKiK w Warszawie Dariusz Piotrowski.

Jednocześnie Dyrektor RCKiK w imieniu własnym, pracowników RCKiK oraz pacjentów złożył wszystkim uhonorowanym dawcom krwi serdeczne podziękowania za ich życzliwość i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym oraz godną naśladowania postawę wobec drugiego człowieka i promowanie idei krwiodawstwa.

Gratulacje złożyła również Joanna Wojewoda - Kierownik Działów Dawców i Pobierania. Ponadto wyróżnieni Krwiodawcy otrzymali drobne upominki pamiątkowe.

Dziękujemy za prospołeczną postawę, krzewienie i rozwijanie idei honorowego krwiodawstwa.

Zdjęcia można pobrać z Fb

 

Link do galerii