• Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
  • Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
  • Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
  • Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
  • Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

W dniu 24 listopada 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyła się uroczystość z okazji wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników otrzymali, z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Marcin Czecha, odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Podczas uroczystości Minister wyraził głęboką wdzięczność i szacunek Honorowym Dawcom Krwi za zasługi w niesieniu pomocy i ratowaniu życia drugiemu człowiekowi i podkreślił, że krew jest jednym z najcenniejszych darów, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi.

Pani Beata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi przekazała wyrazy wdzięczności i uznania za podejmowanie działań na rzecz honorowego krwiodawstwa, za wspaniałą postawę, która jest wzorem do naśladowania oraz za nadzieję, którą Krwiodawcy budzą w innych, przekazując z dobroci serca niezastąpiony lek, którego w żaden sposób nie można wyprodukować.

Uroczystość wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanieuświetnił występ artystów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

http://www.nck.gov.pl/wreczenie-odznaczen-honorowy-dawca-krwi-zasluzony-dla-zdrowia-narodu/