• W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi
 • W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi
 • W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi
 • W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi
 • W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi

W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi

Organizator szkolenia: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

tel.: 22 514 60 32

 

I.    Szkolenie dla lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w szpitalu i/lub kierownika szpitalnego banku krwi

   Terminy szkoleń:

 1. 19.02.2020 r.
 2. 10.06.2020 r.
 3.  07.10.2020 r.

II.   Szkolenie dla pracowników szpitalnych banków krwi i/lub oddziałów szpitalnych, w których przetaczane są składniki krwi 

   Terminy szkoleń:

 1. 21.02.2020 r.
 2. 29.06.2020 r.
 3. 15.10.2020 r.

Szkolenia w zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi realizowane są w siedzibie głównej RCKiK w Warszawie, ul. Saska 63/75 -
sala wykładowa obok szatni (wejście od ul. Nobla 2), rozpoczęcie zajęć - godz. 9.00
tel.: 22 514 60 32

Regulamin szkoleń

W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi

Formularz 1 - lekarze

Formularz 2 - pracownicy