• Dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  • Dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  • Dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  • Dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  • Dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych

Dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych

Szkolenie dla lekarzy w ramach specjalizacji

w dziedzinie Chorób Wewnętrznych

tel.: 22 514 60 32

 

1.   22 –  23.06.2020 r.   (20 - 30 osób)

 

 

 

Szkolenia dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych realizowane są w siedzibie głównej RCKiK w Warszawie, ul. Saska 63/75 - sala wykładowa obok szatni (wejście od ul. Nobla 2), rozpoczęcie zajęć - godz. 9.00
tel.: 22 514 60 32

 

Regulamin szkolenia

Pobierz