• Szkolenia dla członków Komitetów Transfuzjologicznych
  • Szkolenia dla członków Komitetów Transfuzjologicznych
  • Szkolenia dla członków Komitetów Transfuzjologicznych
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Szkolenia dla członków Komitetów Transfuzjologicznych
  • Szkolenia dla członków Komitetów Transfuzjologicznych
  • Szkolenia dla członków Komitetów Transfuzjologicznych

Szkolenia dla członków Komitetów Transfuzjologicznych

Instytut Hematologii i Transfuzjologii (Zakład Transfuzjologii – adres mailowy bloodorg2@ihit.waw.pl) informuje, że będzie realizował zadanie ,,Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” m.in. poprzez prowadzenie stacjonarnych szkoleń dla członków komitetów transfuzjologicznych (tj. lekarzy, pielęgniarek/położnych, diagnostów laboratoryjnych).

Do końca 2017 roku przewiduje się przeszkolenie 126 osób, zaś w latach 2018, 2019 i 2020 - po 252 osoby rocznie.

W listopadzie 2017 roku planuje się przeprowadzenie trzech dwudniowych stacjonarnych szkoleń dla każdej z w/w grup zawodowych. Szkolenia będą odbywały się we czwartek i piątek (przyjazd może nastąpić we środę wieczorem). Realizator zapewnia uczestnikom zamiejscowym 2 noclegi, a wszystkim uczestnikom szkolenia całodzienne wyżywienie i materiały edukacyjne. Za udział w szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty i będą przyznawane punkty edukacyjne.

Zgłoszenia należy składać do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń - telefon 22 514 60 31 lub 32).

Szczegółowe informacje i terminy szkoleń zostaną przekazane w późniejszym terminie.