• Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej
  • Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej
  • Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej
  • Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej
  • Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej

Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej ZP/PN/04/2019

1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://rckikwarszawa.ezamawiajacy.pl, bezpośdreni adres dostępu:  https://rckikwarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.