• SKARGI I WNIOSKI
  • SKARGI I WNIOSKI
  • SKARGI I WNIOSKI
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • SKARGI I WNIOSKI
  • SKARGI I WNIOSKI
  • SKARGI I WNIOSKI

SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski wpływające od kandydatów na dawców krwi i krwiodawców przyjmowane są, ewidencjonowane i rozpatrywane zgodnie z Regulaminem przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Regulamin wprowadzony został Zarządzeniem Nr 37/2012 Dyrektora RCKiK w Warszawie z dnia 14 września 2012 r.

Regulamin i wprowadzające go zarządzenie dostępne są w Rejestracji.