• Rys historyczny
  • Rys historyczny
  • Rys historyczny
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Rys historyczny
  • Rys historyczny
  • Rys historyczny

Rys historyczny

W roku 1948 - 21 maja rozpoczęła działalność Stacja Przetaczania i Konserwowania Krwi PCK przy ulicy Katowickiej 4, która podlegała Zarządowi Głównemu PCK - Resortowi Pomocy Doraźnej i Krwiodawstwa. Do tego czasu krwią leczono rzadko i przetaczano ją metodą bezpośrednią. Krwiodawcy rekrutowali się spośród młodzieży akademickiej i rodzin chorych. Pierwszym dyrektorem Stacji był dr med. Władysław Serafin.

Dnia 1 stycznia 1951 r. Stacja została przekazana przez Polski Czerwony Krzyż Wydziałowi Zdrowia Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy.

Od sierpnia 1953 r. do sierpnia 1964 r. Dyrektorem był dr Zbigniew Gmurzyński.

Od września 1964 r. do maja 2002 r. Stacją kierował dr n. med. Jerzy Ostaszewski.

Obecnie dyrektorem naczelnym jest lek. med. Dariusz Piotrowski.

W roku 1963 Stacja została przeniesiona z ulicy Katowickiej do nowego gmachu przy ulicy Saskiej 63/75, który był zaplanowany na roczną produkcję wraz z podległymi punktami wynoszącą 15 tys. litrów krwi konserwowanej. Gwałtowny rozwój krwiolecznictwa i narastające potrzeby rozszerzenia produkcji oraz wprowadzanie nowych badań były przyczyną konieczności wykonania wielu prac adaptacyjnych, pozwalających na utworzenie nowych laboratoriów badawczych, pracowni wirusologicznych, biochemicznych i serologicznych oraz pomieszczeń przeznaczonych do produkcji preparatów krwio i osoczopochodnych. Dzięki energicznej i skutecznej działalności ówczesnych pracowników PCK, pracowników służby krwi oraz szpitali werbujących dawców honorowych i rodzinnych już w 1986 r. ilość pobranej krwi konserwowanej wynosiła 63 tys. litrów, wielokrotnie przekraczając pierwotne założenia.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1998r. Stołeczna Stacja Krwiodawstwa została przekształcona w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, a Punkty Krwiodawstwa w Oddziały Terenowe RCKiK.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie cieszy się nienaganną opinią, gwarantując najwyższą jakość krwi i jej składników oraz odczynników diagnostycznych, a także najwyższy poziom wykonywanych badań laboratoryjnych.

W swej strukturze skupia 10 jednostek organizacyjnych oraz posiada 5 ambulansów umożliwiające pobieranie krwi w systemie mobilnym. Zaopatruje w krew i jej składniki ponad 100 szpitali działających w obrębie woj. mazowieckiego, a w razie potrzeby, w ramach współpracy placówki spoza terenu działalności, dostarczając rocznie ok. 40 tys. litrów krwi tj. ok. 110 litrów dziennie.

Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące tysięcy skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których niezbędna jest krew – bezcenny, niezastąpiony lek – dar serca.