• Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
  • Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
  • Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
  • Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
  • Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce Rh ujemnej od dnia 1 stycznia 2018 roku będzie świadczeniem gwarantowanym.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.