• Regulamin ZFŚS
  • Regulamin ZFŚS
  • Regulamin ZFŚS
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Regulamin ZFŚS
  • Regulamin ZFŚS
  • Regulamin ZFŚS

Regulamin ZFŚS

PLIKI DO POBRANIA:

 

 Regulamin  Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  POBIERZ
 Załącznik 1  Wniosek o udzielenie pomocy materialnej z ZFŚS   POBIERZ
 Załącznik 2  Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS  POBIERZ 
 Załącznik 3  Wniosek o dofinansowanie z ZFŚS wypoczynku dziecka  POBIERZ
 Załacznik 4  Wniosek o dofinansowanie z ZFŚS wypoczynku  POBIERZ
Załacznik 5 Oświadczenie osoby uprawnionej POBIERZ