• Pracodawcy wspierają honorowe krwiodawstwo - List intencyjny
  • Pracodawcy wspierają honorowe krwiodawstwo - List intencyjny
  • Pracodawcy wspierają honorowe krwiodawstwo - List intencyjny
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Pracodawcy wspierają honorowe krwiodawstwo - List intencyjny
  • Pracodawcy wspierają honorowe krwiodawstwo - List intencyjny
  • Pracodawcy wspierają honorowe krwiodawstwo - List intencyjny

Pracodawcy wspierają honorowe krwiodawstwo - List intencyjny

 

 

 

Pracodawcy wspierają honorowe krwiodawstwo

W dniu 12 lutego 2019 r. został podpisany LIST INTENCYJNY pomiędzy:

  • Panem Andrzejem Adamczykiem, Ministrem Infrastruktury,
  • Panem Sławomirem Gadomskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
  • Panią Małgorzatą Lorek, Dyrektorem Narodowego Centrum Krwi,
  • Panem Tomaszem Żuchowskim, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Ponadto, w związku z jubileuszem 200 lat istnienia Centralnej Administracji Drogowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Narodowe Centrum Krwi podpisały porozumienie o współpracy w ramach ogólnopolskiej zbiórki krwi na hasło „200 lat Administracji Drogowej”.

Ogólnopolska zbiórka krwi na hasło „200 lat Administracji Drogowej”, realizowana jest przez 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do 31 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do udziału w zbiórce krwi. Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”.

Pracodawcy wspierają honorowe krwiodawstwo - List intencyjny

 ------

Pracodawcy wspierają honorowe krwiodawstwo - List intencyjny