• Oferty pracy w RCKiK w Warszawie
 • Oferty pracy w RCKiK w Warszawie
 • Oferty pracy w RCKiK w Warszawie
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Oferty pracy w RCKiK w Warszawie
 • Oferty pracy w RCKiK w Warszawie
 • Oferty pracy w RCKiK w Warszawie

Oferty pracy

   Oferty Pracy
 1    

 Zatrudnimy lekarzy do kwalifikacji krwiodawców w następujących Terenowych Oddziałach:

 • Płock - praca głównie podczas akcji wyjazdowych, od zaraz
 • Nowy Dwór Mazowiecki

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bądź na podstawie umowy-zlecenia.

 • Siedlce - praca na zastępstwo w pojedyncze dni (umowa zlecenia)

Wymagania: dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim, prawo wykonywania zawodu lekarza.

Kontakt telefoniczny Karina Solecka 22 5146007
 2

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ul. Saska 63/75 zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza, położną lub ratownika medycznego do Terenowego Oddziału w Płocku.

Praca polega na administracyjnej obsłudze i poborze krwi podczas akcji krwiodawstwa organizowanych poza siedzibą oddziału.

Proponujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres kadry@rckik-warszawa.com.pl lub plock@rckik-warszawa.com.pl

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

3 Poszukujemy lekarzy do kwalifikowania dawców podczas stałych akcji poboru krwi organizowanych w niżej wymienionych miejscowościach i terminach:

Przasnysz - 2 i 4 poniedziałek miesiąca w godz. 9:00 - 13:00
Ostrów Mazowiecka - 2 i 4 poniedziałek miesiąca w godz. 9:30 - 13:00
Mińsk Mazowiecki - 2 i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 9:00 - 13:00
Grodzisk Mazowiecki - każdy wtorek w godz. 8:00 - 12:00
Sierpc - 1 i 3 wtorek miesiąca w godz. 9:00 - 13:00
Sochaczew - 1, 2 i 3 środa miesiąca w godz. 9:00 - 13:00
Wyszków - 1 i 3 czwartek miesiąca w godz. 9:00 - 13:00
Żyrardów - 2 i 4 czwartek  miesiąca w godz. 9:00 - 13:00
Gostynin - ostatni piątek miesiąca w godz. 9:00 - 13:00
Węgrów - 1 piątek miesiąca w godz. 9:00 - 13:00
Pułtusk - 2 piątek miesiąca w godz. 9:00 - 13:00

Wymagania: dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim, prawo wykonywania zawodu lekarza.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny Karina Solecka 22 5146007

 

Do CV prosimy załączyć poniższą treść zgody ze wskazaniem stanowiska na które kandydat aplikuje.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (03-948) przy ul. Saskiej 63/75, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko …………..”

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie dodatkowej treści zgody w brzmieniu określonym poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (03-948) przy ul. Saskiej 63/75, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

CV nie zawierające żadnej z wyżej wymienionych zgód będzie niezwłocznie usuwane

____________________

 1. 1.   Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (03-948) przy ul. Saskiej 63/75, wpisane do rejestru stowarzyszeń, i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000125664, NIP: 113-182-89-70, REGON: 000292646
 2. 2.     Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: abi@rckik-warszawa.com.pl
 3. 3.     Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a)       przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b)       kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

c)       w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).

 1. 4.     Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.
 2. 5.     Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. 6.     Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. 7.     W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
  o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. 8.     Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. 9.     Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.

10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kadry@rckik-warszawa.com.pl , telefonicznie pod nr 22 514 60 07 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.