• Osiągnięcia
  • Osiągnięcia
  • Osiągnięcia
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Osiągnięcia
  • Osiągnięcia
  • Osiągnięcia

Osiągnięcia

CERTYFIKATY

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania
                          
Certyfikat GMP
     
Certyfikaty CE
     
     

 

Certyfikat systemu zarządzania    

 
   

 

ZEZWOLENIA

Akredytacja na pobieranie krwi i oddzielania jej składników   Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego
 Akredytacja na pobieranie krwi i oddzielania jej składników                        Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego
     

 

NAGRODY

Dyplom za wybitne zasługi w ratowaniu życia ludzkiego w 2017 roku.

Osiągnięcia

Osiągnięcia  Osiągnięcia 

 

 

Perły Medycyny 2007 r.

 

    Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego „PERŁY MEDYCYNY 2007” w kategorii Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa I miejsce i statuetkę złotej „Perły Eskulapa” otrzymało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

    Konkurs ten ma na celu promocję  placówek i firm działających na rynku medycznym, które zakresem swojej działalności oraz przy udziale kompetentnego personelu wpływają na  poziom świadczonych usług – ich jakość i dostępność, oferują swoim pacjentom i klientom usługi najwyższej jakości, a także dbają o Ich bezpieczeństwo oraz zadowolenie ze świadczonych usług.  

    Kapituła Konkursu oceniała m.in. dotychczasowe osiągnięcia placówki, wdrożenie systemów jakości, szkolenia pracowników, strukturę zatrudnienia oraz inwestycje wspomagające konkurencyjność i rozwój.

Ta nagroda to zasługa i sukces całej załogi, potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych przez nas usług oraz profesjonalizmu pracowników. To potwierdzenie, że system krwiodawstwa i krwiolecznictwa, który udało się  nam stworzyć w naszym województwie dobrze służy mieszkańcom regionu, dając im poczucie bezpieczeństwa, a nam ogromną satysfakcję z dobrze pełnionego obowiązku.

    Przedsięwzięcie było skierowane do tych, którzy poprzez optymalizację kosztów oraz właściwe metody zarządzania, inwestycje w reorganizację i modernizację, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników zapewniają sprawność funkcjonowania placówki na rynku medycznym.  

    Wyboru najlepszych jednostek dokonują przedstawiciele akademii medycznych, środowiska lekarskiego, instytucji i organizacji patronujących konkursowi.

 

 Perły Medycyny 2007 r.  Perły Medycyny 2007 r.  Perły Medycyny 2007 r.

 

Perły Medycyny 2008 r.

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie otrzymało statuetkę za zajęcie pierwszego miejsca również w dugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego „PERŁY MEDYCYNY 2008” w kategorii Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 

Perły Medycyny 2008 r.

 

POLITYKA DYREKTORA RCKiK W WARSZAWIE

POLITYKA DYREKTORA RCKiK W WARSZAWIE  POLITYKA DYREKTORA RCKiK W WARSZAWIE  Osiągnięcia
 Osiągnięcia