• Obowiązująca dyskwalifikacja krwiodawców z powodu sytuacji epidemiologicznej
 • Obowiązująca dyskwalifikacja krwiodawców z powodu sytuacji epidemiologicznej
 • Obowiązująca dyskwalifikacja krwiodawców z powodu sytuacji epidemiologicznej
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Obowiązująca dyskwalifikacja krwiodawców z powodu sytuacji epidemiologicznej
 • Obowiązująca dyskwalifikacja krwiodawców z powodu sytuacji epidemiologicznej
 • Obowiązująca dyskwalifikacja krwiodawców z powodu sytuacji epidemiologicznej

Obowiązująca dyskwalifikacja krwiodawców z powodu sytuacji epidemiologicznej

Obowiązująca dyskwalifikacja krwiodawców z powodu sytuacji epidemiologicznej

Zgodnie z zaleceniami ECDC, GIS oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, osoby powracające z następujących terenów są dyskwalifikowane na 14 od powrotu, w związku z występowaniem na tych terenach zakażenia SARS-CoV-2:

 1. Wszystkie kraje znajdujące się poza obszarem Unii Europejskiej
 2. Kraje Unii Europejskiej: Bułgaria, Hiszpania, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Szwecja

W związku z występowaniem zakażenia Wirusem Zachodniego Nilu na terenie Okręgu Prahova w Rumunii oraz na terenie Grecji, osoby powracające z tych terenów są dyskwalifikowane na 28 dni.