• Kampania "Korupcja szkodzi zdrowiu"
  • Kampania "Korupcja szkodzi zdrowiu"
  • Kampania "Korupcja szkodzi zdrowiu"
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Kampania "Korupcja szkodzi zdrowiu"
  • Kampania "Korupcja szkodzi zdrowiu"
  • Kampania "Korupcja szkodzi zdrowiu"

Kampania "Korupcja szkodzi zdrowiu"

RCKiK w Warszawie włącza się w Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji poprzez m. in. przystąpienie do internetowej kampanii antykorupcyjnej.

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia - http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/korupcja-szkodzi-zdrowiu/