• Informacje o składnikach krwi przeznaczonych do użytku klinicznego
 • Informacje o składnikach krwi przeznaczonych do użytku klinicznego
 • Informacje o składnikach krwi przeznaczonych do użytku klinicznego
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Informacje o składnikach krwi przeznaczonych do użytku klinicznego
 • Informacje o składnikach krwi przeznaczonych do użytku klinicznego
 • Informacje o składnikach krwi przeznaczonych do użytku klinicznego

Informacje o składnikach krwi przeznaczonych do użytku klinicznego

 1. Koncentrat Granulocytarny (KG)
 2. Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz)
 3. Koncentrat Krwinek Czerwonych do użytku neonatologicznego (transfuzje uzupełniające)
 4. Koncentrat Krwinek Czerwonych do użytku pediatrycznego
 5. Koncentrat Krwinek Czerwonych pozbawionych kożuszka leuocytarno-płytkowego (KKCz bez koż. l.-pł.)
 6. Koncentrat Krwinek Czerwonych z roztworem wzbogacającym (KKCz RW)
 7. Koncentrat Krwinek Płytkowych z Aferezy ( KKP-Af)
 8. Koncentrat Krwinek Płytkowych z Aferezy w roztworze wzbogacającym ( KKP-Af RW)
 9. Kriopercypitat po inaktywacji
 10. Kriopercypitat
 11. Mrożony Koncentrat Krwinek Płytkowych (MKKP)
 12. Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych (NKKCz)
 13. Napromieniowany Koncentrat Krwinek Płytkowych (NKKP)
 14. Osocze świeżo mrożone (FFP)
 15. Osocze świeżo mrożone do użytku pediatrycznego
 16. Osocze świeżo mrożone po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych (FFP inaktyw.)
 17. Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych (PKKCz) otrzymywany w systemie zamkniętym
 18. Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych (PKKP)
 19. Rekonstytuowany Koncentrat Krwinek Płytkowych (RKKP)
 20. Ubogoleukocytarna Krew Pełna do transfuzji wymiennej
 21. Ubogoleukocytarny  Koncentrat Krwinek Czerwonych  zawieszony w świeżo mrożonym osoczu
 22. Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych (UKKCz)
 23. Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych do transfuzji dopłodowej
 24. Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych z roztworem wzbogacającym (UKKCz RW)
 25. Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych (UKKP)
 26. Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych do transfuzji dopłodowej
 27. Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych do użytku pediatrycznego
 28. Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych (zl. KKP)
 29. Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych po inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych (zl. KKP inakt.)