• Informacje ogólne
  • Informacje ogólne
  • Informacje ogólne
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Informacje ogólne
  • Informacje ogólne
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa w Warszawie zorganizuje bezpłatnie akcję krwiodawstwa z wykorzystaniem ambulansu lub udostępnionych pomieszczeń oraz przenośnego sprzętu, który zapewnia RCKiK w Warszawie.

Z wykorzystaniem ambulansu przystosowanego do poboru krwi:

Wymiary ambulansu: dł. 13,5 m, szer. 3 m, wys. 4 m, waga 20 t

–  należy sprawdzić możliwość wjazdu i wyjazdu, a także zabezpieczyć miejsce postoju ambulansu (z zachowaniem zasad ruchu drogowego),

–  stworzyć warunki bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się potencjalnych Krwiodawców, zapewnić dostęp do toalet,

–   zapewnić dostęp do źródła prądu o napięciu 400 V, 32 A (ambulans wyposażony jest w przedłużacz o długości 30 m z wymiennymi wtyczkami), ambulans pobiera ok. 15 kW / 5 h.

W udostępnionych pomieszczeniach:

–   wybrać miejsca, które spełniają pewne wymagania, najważniejsze z nich to: dostęp do prądu, widne, powierzchnia umożliwiająca zorganizowanie stanowisk w logicznym ciągu: rejestracja dawców, pobór próbek, badanie lekarskie
(z zapewnieniem intymnych warunków badania dawców), pobór krwi o powierzchni ok. 50 m2 lub większej, z możliwością otwierania okien lub klimatyzowane, czyste i estetyczne,

–  Organizator zapewnia dodatkowo: 5 - 6 stołów, 10 - 15 krzeseł, dostęp do toalet, sezonowo - szatnię.

UWAGA!

Każde nowe miejsce, gdzie nie były dotychczas organizowane akcje poboru krwi wymaga akceptacji fachowego personelu RCKiK w Warszawie. Wiele sytuacji analizujemy indywidualnie i podejmujemy decyzje w oparciu o wymagania, które bezwzględnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie musi realizować. Zmiana miejsc (pomieszczeń) przewidzianych na realizację akcji wymaga powiadomienia RCKiK w Warszawie.

Istnieje również możliwość zainicjowania oddawania krwi przez zorganizowaną grupę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie lub podległych Terenowych Oddziałach RCKiK w Warszawie. Aktualne adresy oraz godziny przyjmowania Dawców podajemy na stronach internetowych RCKiK w Warszawie. Prosimy o każdorazowe telefoniczne powiadomienie o terminie takiego przedsięwzięcia, co usprawnieni pracę.