• Informacja o zachorowaniach ludzi na gorączkę Zachodniego Nilu w Europie - 19.08.2011 r.
  • Informacja o zachorowaniach ludzi na gorączkę Zachodniego Nilu w Europie - 19.08.2011 r.
  • Informacja o zachorowaniach ludzi na gorączkę Zachodniego Nilu w Europie - 19.08.2011 r.
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Informacja o zachorowaniach ludzi na gorączkę Zachodniego Nilu w Europie - 19.08.2011 r.
  • Informacja o zachorowaniach ludzi na gorączkę Zachodniego Nilu w Europie - 19.08.2011 r.
  • Informacja o zachorowaniach ludzi na gorączkę Zachodniego Nilu w Europie - 19.08.2011 r.

Informacja o zachorowaniach ludzi na gorączkę Zachodniego Nilu w Europie - 19.08.2011 r.

I. Informacja o zachorowaniach ludzi na gorączkę Zachodniego Nilu w Europie 19.08.2011

(przygotowana przez Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych)

 

W ciągu ostatnich tygodni 2011 r. odnotowano wystąpienie 37 przypadków zachorowań na gorączkę Zachodniego Nilu na terenie Grecji, Rumunii, Albanii i Rosji. W większości przypadków zachorowania te wystąpiły na obszarach o podwyższonym ryzyku zakażenia wirusem gorączki zachodniego Nilu w Europie.

W latach ubiegłych zachorowania wywołane tym wirusem zgłaszano także w innych krajach europejskich: Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Turcji, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji i Serbii, a także na terenach bezpośrednio graniczących z Polską: w Czechach, Słowacji, Ukrainie i na Białorusi.

Należy podkreślić, że w 2010 r. na terenie Grecji odnotowano wystąpienie dużego ogniska gorączki Zachodniego Nilu, liczącego ponad 260 zachorowań i 35 przypadków śmiertelnych.

Gorączka Zachodniego Nilu jest wywoływana przez przenoszony przez komary wirus Zachodniego Nilu (WNV). U ludzi, większość zakażeń ma przebieg bezobjawowy (ok. 80%). Mniej niż w 20% przypadków, obserwuje się przebieg lekki (gorączka, ból głowy, bóle mięśni, wysypka). W zachorowaniach o cięższym przebiegu, u ok. 1% zakażonych, może dojść do zapalenia opon mózgowych i / lub zapalenia mózgu. Zdarzają się przypadki śmiertelne.

Ryzyko cięższego przebiegu choroby występuje przede wszystkim u osób powyżej 50 roku życia lub u osób z obniżonym poziomem odporności .

Głównym rezerwuarem WNV są ptaki. Do zakażenia człowieka może dojść w wyniku ukłucia przez zakażonego komara.

Należy podkreślić, że osoby wyjeżdżające na tereny, gdzie stwierdzono przypadki zachorowań, powinny być świadome istniejącego zagrożenia.

Zaleca się stosowanie odpowiednich środków chroniących przed ukłuciami komarów (np. środki odstraszające owady). Nie ma szczepionek dla ludzi chroniących przed zakażeniem wirusem Zachodniego Nilu.

            W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów u osób, które wróciły 
z obszarów endemicznego występowania WNV, należy brać pod uwagę możliwość zakażenia tym wirusem. Więcej informacji o gorączce Zachodniego Nilu dostępnych jest między innymi na stronach internetowych:

http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/emerging_and_vector_borne_diseases/Pages/West_Niles_fever_Risk_Maps.aspx

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs354/en/

http://www.nathnac.org/pro/factsheets/westnile.htm

II. Informacja  dotycząca krwiodawców

(informacja dodana przez krajowego konsultanta w dziedzinie transfuzjologii medycznej) :

 po powrocie z obszaru, gdzie stwierdzono przypadki zachorowań na gorączkę zachodniego Nilu obowiązuje 28 dniowy okres dyskwalifikacji do oddawania krwi, a w przypadku  przebycia tej choroby obowiązuje 120 dniowy okres dyskwalifikacji liczony od rozpoznania choroby.