• Galeria
  • Galeria
  • Galeria
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Galeria
  • Galeria
  • Galeria

Zdjęcia z akcji krwiodawstwa przy udziale ambulansów RCKiK w Warszawie do pobierania krwiPowrót do listy