• Formularz - Zwrot składników krwi
  • Formularz - Zwrot składników krwi
  • Formularz - Zwrot składników krwi
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Formularz - Zwrot składników krwi
  • Formularz - Zwrot składników krwi
  • Formularz - Zwrot składników krwi

Formularz - Zwrot składników krwi

Reklamacja powinna być zgłoszona do RCKiK w Warszawie w CIĄGU 24 GODZIN od wydania składnika krwi (dopuszcza się przyjęcie reklamacji na mrożone składniki krwi, jeśli uszkodzenie pojemnika nie było możliwe do wykrycia podczas przyjęcia do Banku Krwi w szpitalu tzw. mikrouszkodzenia pod ,,kominkiem” stwierdzane w trakcie rozmrażania).

Reklamacje należy zgłaszać do komórki organizacyjnej RCKiK w Warszawie, z której wydany został reklamowany składnik. Jeżeli składnik wydany został z Terenowego Oddziału RCKiK w Warszawie, reklamacja musi zostać zgłoszona do OT a nie do Działu Ekspedycji RCKiK w Warszawie.

Reklamacje i zwroty powinny zostać zgłoszone na formularzu RCKiK w Warszawie  ,,Zwrot składników krwi”

Dopuszcza się, aby reklamacje ze szpitali przyjmowane były na formularzach obowiązujących w szpitalach, jeśli spełnione są WSZYSTKIE wymagania formalne, tzn. jest numer donacji, data wydania składnika krwi, warunki transportu, warunki przechowywania, powód zgłoszenia reklamacji, podpisy osób uprawnionych itp.

Zwrot krwi lub jej składników możliwy jest wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, takich jak zgon pacjenta, dla którego zamawiano krew lub jej składniki, albo rzadko występujący fenotyp krwinek czerwonych. Zwrot może nastąpić także w uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu zgody przez Dyrektora RCKiK w Warszawie/kierownika EX, kierownika OT- w porozumieniu z Dyrektorem RCKiK w Warszawie.

Wymagane jest dostarczenie przez zgłaszającego reklamację/zwrot co najmniej następujących informacji zawartych na formularzu ,,Zwrot składników krwi” (lub innym dostępnym w szpitalu) albo kopii dokumentów potwierdzających poniższe działania :

  • Protokół niewykorzystania składników krwi
  • Protokołu kontroli przechowywania reklamowanego składnika krwi w Banku Krwi/oddziale szpitalnym (w tym informacji dotyczącej kwalifikacji urządzenia/ kontenera transportowego, w którym przewożony był reklamowany składnik krwi (zarówno w czasie transportu z RCKiK w Warszawie do szpitala, jak również podczas przechowywania w Banku Krwi)
  • Protokołu kontroli transportu reklamowanego składnika krwi ze szpitala do RCKiK w Warszawie

Formularz - zwrot składników krwi - Pobierz - KLIK!