• Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń
 • Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń
 • Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń
 • Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń
 • Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń

Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń

Do zadań Działu Promocji, Statystyki i Szkoleń należy:

 

 • Organizowanie i realizowanie akcji propagujących honorowe krwiodawstwo we współpracy z Klubami HDK, PCK, samorządami, uczelniami, szkołami i innymi organizacjami wyrażającymi gotowość podjęcia współpracy oraz z mediami
 • Realizacja programu zdrowotnego „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” 
 • Planowanie, koordynowanie oraz dokumentowanie szkoleń dla kadry medycznej w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa (lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, specjalizacje lekarskie, pracownicy szpitalnych banków krwi).
 • Prowadzenie sprawozdawczości z działalności statutowej RCKiK w Warszawie
 • Bieżący nadzór merytoryczny nad sprawozdawczością z Oddziałów Terenowych
 • Planowanie i realizacja nadzoru merytorycznego nad szpitalnymi bankami krwi, opracowywanie protokołów i zaleceń pokontrolnych
 • Opracowywanie informacji dla mediów, materiałów edukacyjnych dla szkół oraz instytucji współpracujących z RCKiK w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa
 • Projektowanie i opracowywanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych we współpracy z wykonawcami projektów (skrypty, broszury informacyjne, plakaty, kalendarze, gadżety)
 • Projektowanie pism dotyczących działalności statutowej RCKiK (zleconych przez Dyrektora), prowadzenie korespondencji z instytucjami współpracującymi z RCKiK w zakresie promocji, szkoleń oraz statystyki
 • Organizowanie narad, konferencji oraz spotkań okolicznościowych
 • Współpraca z OT w zakresie szkoleń (upoważnione OT), statystyki oraz ekip wyjazdowych
 • Współpraca z Działami RCKiK w zakresach uregulowanych w procedurach SOP oraz w zakresie budowania wizerunku RCKiK na zewnątrz
 • Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach dotyczących promocji honorowego krwiodawstwa

 

Kierownik Działu - mgr Marzena Grędzicka-Przybysz

tel.: 22 514 60 31/32

e-mail: promocja@rckik-warszawa.com.pl

 

Dział czynny w godzinach: 7.00 – 14.35