• Dział laboratoryjny
  • Dział laboratoryjny
  • Dział laboratoryjny
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Dział laboratoryjny
  • Dział laboratoryjny
  • Dział laboratoryjny

Dział laboratoryjny

W skład Działu laboratoryjnego wchodzą następujące pracownie:

  • Pracownia Analityczna
  • Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew
  • Pracownia Biologii Molekularnej
  • Pracownia Bakteriologiczna


W pracowniach wykonywane są badania laboratoryjne dopuszczające dawców do oddania krwi i jej składników oraz badania dopuszczające preparaty do użytku klinicznego.

Do zadań Pracowni Analitycznej należy: przyjmowanie kandydatów na dawców i dawców krwi oraz pobieranie materiału do badań w oparciu o zlecenie, wydane przez rejestrację.

mgr Wioletta Chud-Wiśniewska - Kierownik Działu
tel.: 22 514 60 18

W Pracowni Serodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew oznacza się markery zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B (HBsAg) i typu C (anty-HCV), ludzkim wirusem upośledzenia odporności (anty-HIV1/anty-HIV2) oraz kiły (anty-Tp).

mgr Dorota Malka - Kierownik Pracowni
tel.: 22 514 60 40

W Pracowni Biologii Molekularnej wykrywany jest materiał genetyczny wirusów: RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV.

mgr Jolanta Gdowska - Kierownik Pracowni
tel.: 22 514 60 58

Do zadań Pracowni Bakteriologicznej należy analiza odczynów poprzetoczeniowych w przypadkach podejrzenia zakażenia bakteryjnego.


tel.: 22 514 60 17