• Dział Dawców i Pobierania
 • Dział Dawców i Pobierania
 • Dział Dawców i Pobierania
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Dział Dawców i Pobierania
 • Dział Dawców i Pobierania
 • Dział Dawców i Pobierania

Dział Dawców i Pobierania

W skład Działu Dawców i Pobierania RCKiK wchodzą:

 • Rejestracja 
 • Gabinety Lekarskie
 • Zespół pobierania
 • Zespół ekipowy

Do zadań Rejestracji należy:

 • rejestracja dawców na podstawie dokumentu ze zdjęciem pozwalającym na określenie tożsamości
 • kierowanie dawców na badania laboratoryjne
 • wysyłanie dawcom Legitymacji HDK, a także przygotowywanie właściwej dokumentacji dla dawców (zaświadczenie do pracy, szpitala, Urzędu Skarbowego)

Do zadań Gabinetów Lekarskich należy:

 • kwalifikowanie kandydatów na dawcę do oddania

- krwi pełnej
- osocza
- trombaferezy

 • informowanie kandydata na dawcę lub dawcę krwi o rodzaju zabiegu, sposobie i metodzie jego przeprowadzenia
 • sprawowanie opieki nad dawcami znajdującymi się na terenie Centrum, udzielanie pomocy w przypadku powikłań
 • prowadzenie szkoleń dla lekarzy stażystów, lekarzy i magistrów specjalizujących się w transfuzjologii, a także innych pracowników medycznych banków krwi

Do zadań Zespołu Pobierania należy:

 • pobieranie od zakwalifikowanych dawców:

- krwi pełnej metodą manualną
- osocza przy użyciu separatorów
- krwinek płytkowych ew. innych składników komórkowych przy użyciu separatorów komórkowych

 • sprawowanie opieki nad dawcami przebywającymi w dziale z uwzględnieniem pierwszej pomocy w przypadku zasłabnięcia
 • współpraca z PCK

 

Do zadań zespołu ekipowego należy pobieranie krwi podczas zorganizowanych akcji krwiodawstwa.

lek. Joanna Wojewoda – Kierownik Działu Dawców i Pobierania


 

Rejestracja
tel.: 22 514 60 62
Gabinet lekarski
tel.: 22 514 60 14-15
Pobranie
Tel.: 22 514 60 46/43