• Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej
  • Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej
  • Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej
  • Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej
  • Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej

Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej

Szkolenie doskonalące „Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej”

Szkolenie doskonalące dwutygodniowe (10 dni) dla diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej lub lekarzy, którzy posiadają co najmniej roczną praktykę w wykonywaniu badań immunohematologicznych, odbytą w pełnym wymiarze czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy przez okres nie dłuższy niż trzy lata.

Terminy szkoleń w 2020 r.

I. 02.03 - 13.03

II. 05.10 - 16.10 - ODWOŁANE

Program szkolenia           Formularz zgłoszeniowy         
Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej

 

Szkolenie uzupełniające „Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej”

Szkolenie uzupełniające (2 dni) dla diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej lub lekarzy po przerwie w wykonywaniu badań immunohematologicznych trwającej dłużej niż 2 lata, dla pracowników którzy podnieśli swoje kwalifikacje lub innych zainteresowanych tematem..

 

 

Program szkolenia           Formularz zgłoszeniowy          
Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej