• Dział Finansowo-Ksiegowy
 • Dział Finansowo-Ksiegowy
 • Dział Finansowo-Ksiegowy
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Dział Finansowo-Ksiegowy
 • Dział Finansowo-Ksiegowy
 • Dział Finansowo-Ksiegowy

Dział Finansowo-Ksiegowy

Do zadań Działu Finsowo-Księgowego należy:

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych oraz dla Ministerstwa Zdrowia
 • Prowadzenie windykacji należności
 • Współpraca z bankami
 • Prowadzenie kasy
 • Sporządzanie listy płac
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS i US w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatku od wynagrodzeń

Informacje o fakturach

tel.: 22 514 60 67/13

 

mgr Marta Rudnicka – Główny Księgowy

tel.: 22 514 60 23/24

fax.: 22 514 60 13

ksiegowosc@rckik-warszawa.com.pl

 

mgr Małgorzata Szwed – z-ca Głównego Księgowego

tel.: 22 514 60 23/24

mgr Magdalena Wrzosek – Kierownik Sekcji Płac

tel.: 22 514 60 20