• Dział Farmacji Szpitalnej
 • Dział Farmacji Szpitalnej
 • Dział Farmacji Szpitalnej
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Dział Farmacji Szpitalnej
 • Dział Farmacji Szpitalnej
 • Dział Farmacji Szpitalnej

Dział Farmacji Szpitalnej

Do zadań działu należy świadczenie usług farmaceutycznych polegających w szczególności na:

 • przyjmowaniu, przechowywaniu oraz wydawaniu produktów leczniczych,
 • udzielaniu informacji o produktach leczniczych,
 • udziale w monitorowaniu działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • udziale w racjonalizacji farmakoterapii,
 • współuczestniczeniu w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi,
 • ustalaniu procedur wydawania produktów leczniczych,
 • prowadzeniu sprawozdawczości w przewidzianym zakresie.

Kierownik działu: mgr Anna Bogucka