• Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Uprzejmie informujemy, iż od września br. do odwołania

szkolenie dla pielęgniarek/położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników 

realizowane są w formie on line.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji szkoleń zamieszczone są w Regulaminie szkoleń dla pielęgniarek/położnych, tel. 22. 514 60 32

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zastrzega sobie jednocześnie możliwość dokonywania ew. zmian w harmonogramie szkoleń. 

 

Zaktualizowany harmonogram Szkoleń dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników

03.09.  -  04.09.2020 r.    (20 - 30 osób)   uzupełniające

17.09.  -  18.09.2020 r.    (20 - 30 osób)   uzupełniając

24.09.  -  25.09.2020 r.    (20 - 30 osób)   uzupełniające

28.09.  -  30.09.2020 r.    (20 - 30 osób)   podstawowe

01.10.  -  02.10.2020 r.    (20 - 30 osób)   uzupełniające

08.10.  -  09.10.2020 r.    (20 - 30 osób)   uzupełniające

12.10. –  14.10.2020 r.    (20 – 30 osób)  podstawowe

05.11.  -  06.11.2020 r.    (20 - 30 osób)   uzupełniające

12.11.  -  13.11.2020 r.    (20 - 30 osób)   uzupełniające

02.12. –  04.12.2020 r.    (20 – 30 osób)  podstawowe

10.12.  -  11.12.2020 r.    (20 - 30 osób)   uzupełniające

 

Regulamin szkolenia

Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników