• Co to jest krew?
  • Co to jest krew?
  • Co to jest krew?
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Co to jest krew?
  • Co to jest krew?
  • Co to jest krew?

Co to jest krew?

Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza (plazmy).

  • krwinki czerwone - są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu,
  • krwinki białe - są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami,
  • płytki krwi - odpowiadają za zatrzymanie krwawienia,
  • osocze (plazma) – stanowi do 55% objętości krwi, jest to część płynna krwi; zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc

Wszystkie wyżej wymienione składniki krwi odnawiają się! Niezależnie od tego czy jesteś dawcą, czy nie, krew podlega ciągłej wymianie. Nie można uzależnić się od oddawania krwi.

Procentowy udział grup krwi w naszej populacji:

 

1% AB Rh-  7% AB Rh+
2% B Rh- 15% B Rh+
6% 0 Rh- 31% 0 Rh+
6% A Rh- 32% A Rh+

 

Jak wynika z powyższego tylko 15 % populacji polskiej posiada grupę krwi Rh ujemną, dlatego też często borykamy się z niedoborami w tych grupach. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do osób, które posiadają grupę krwi Rh ujemną o systematyczne uczestnictwo w krwiodawstwie.