• Akcja edukacyjna „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.
  • Akcja edukacyjna „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.
  • Akcja edukacyjna „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Akcja edukacyjna „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.
  • Akcja edukacyjna „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.
  • Akcja edukacyjna „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Akcja edukacyjna „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Pragniemy serdecznie zaprosić do współuczestniczenia w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Wraz z początkiem roku szkolnego chcielibyśmy obalić mity związane z oddawaniem krwi oraz kształtować pozytywne postawy prospołeczne wśród uczniów. Wobec powyższego pragniemy serdecznie zachęcić do przeprowadzenia lekcji z zakresu honorowego krwiodawstwa wśród uczniów szkół. W tym celu, w ramach ww. programu, zostały opracowane materiały promocyjne, m.in.: scenariusze lekcji, quizy dla uczniów, film edukacyjny, ulotki edukacyjne, gadżety, które ułatwią przekazanie odpowiedniej wiedzy uczniom. Pragniemy nadmienić, iż materiały zostały dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów w poszczególnych typach szkół (podstawowe z podziałem na klasy 1-3 oraz 4-6, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne).

Zachęcamy do przyłączenia się do ogólnopolskiego edukacyjnego projektu promującego honorowe krwiodawstwo.

Zgłoszenie potwierdzające gotowość udziału Szkoły w powyższym projekcie zawierające nazwę oraz adres Szkoły (wraz z określeniem poziomu kształcenia podstawowy/uzupełniający/ponadgimnazjalny), jak również dane osoby, której powierzona zostanie funkcja koordynatora projektu prosimy przesłać pocztą mailową na adres: promocja@rckik-warszawa.com.pl. Przekazanie materiałów informacyjnych do Szkoły nastąpi za pośrednictwem poczty kurierskiej, bądź  transportu RCKiK w Warszawie.

RCKiK w Warszawie uprzejmie informuje, iż założenia  programowe powyższego projektu określają dla Szkół zgłaszających akceptację współpracy, wymóg sporządzenia (w ostatnim etapie realizacji projektu) raportu dotyczącego sposobu realizacji zajęć edukacyjnych, a także wykorzystania materiałów informacyjnych uzyskanych w ramach projektu edukacyjnego.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w Dziale Promocji, Statystyki i Szkolnej RCKiK w Warszawie, tel./fax 22 514 60 31.

Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa zaangażowaniu zwiększymy poziom wiedzy na temat honorowego krwiodawstwa wśród uczniów oraz przyczynimy się do powiększenia grona Honorowych Dawców Krwi.  

Pamiętajmy, że „Łączy nas krew, która ratuje życie”.