• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do oznaczenia liczby leukocytów
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do oznaczenia liczby leukocytów
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do oznaczenia liczby leukocytów
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do oznaczenia liczby leukocytów
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do oznaczenia liczby leukocytów
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do oznaczenia liczby leukocytów

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do oznaczenia liczby leukocytów ZP/PN/11/2020

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego znajduje sie na platformie zakupowej  Marketplanet: https://rckikwarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet