• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 4 sztuk separatorów osoczowych przeznaczonych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 4 sztuk separatorów osoczowych przeznaczonych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 4 sztuk separatorów osoczowych przeznaczonych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 4 sztuk separatorów osoczowych przeznaczonych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 4 sztuk separatorów osoczowych przeznaczonych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 4 sztuk separatorów osoczowych przeznaczonych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 4 sztuk separatorów osoczowych przeznaczonych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej ZP/PN/08/2020

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego znajduje sie na platformie zakupowej  Marketplanet: https://rckikwarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet