• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do transportu i przechowywania krwi pełnej po pobraniu
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do transportu i przechowywania krwi pełnej po pobraniu
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do transportu i przechowywania krwi pełnej po pobraniu
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do transportu i przechowywania krwi pełnej po pobraniu
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do transportu i przechowywania krwi pełnej po pobraniu
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do transportu i przechowywania krwi pełnej po pobraniu

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do transportu i przechowywania krwi pełnej po pobraniu ZP/PN/05/2020

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego znajduje sie na platformie zakupowej  Marketplanet: https://rckikwarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet