• Dostawę do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych
 • Dostawę do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych
 • Dostawę do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Dostawę do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych
 • Dostawę do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych
 • Dostawę do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych

Dostawę do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/11/2019

1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://rckikwarszawa.ezamawiajacy.pl, bezpośdreni adres dostępu:  https://rckikwarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.