• Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem
  • Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem
  • Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem
  • Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem
  • Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem

Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem ZP/PN/09/2019

1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://rckikwarszawa.ezamawiajacy.pl, bezpośdreni adres dostępu:  https://rckikwarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.