• Sprzedaż i dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „BANK KRWI” na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Sprzedaż i dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „BANK KRWI” na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Sprzedaż i dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „BANK KRWI” na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „BANK KRWI” na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Sprzedaż i dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „BANK KRWI” na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Sprzedaż i dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „BANK KRWI” na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Sprzedaż i dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „BANK KRWI” ZP/PN/13/2019

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Pytania do SIWZ 1  18-06-2019 r.

4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2  22-06-2019 r.

5. Informacja z otwarcia ofert.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.