• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus  ZP/PN/15/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus  ZP/PN/15/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus  ZP/PN/15/2015
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus  ZP/PN/15/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus  ZP/PN/15/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus  ZP/PN/15/2015

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus ZP/PN/15/2015

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Pytanie nr 1 do SIWZ   31.08.2015.
 4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  06-10-2015 r.