• Dzierżawa przenośnych komór chłodniczych do przechowywania osocza ludzkiego utrzymujących stałą temperaturę ok. - 30ºC
  • Dzierżawa przenośnych komór chłodniczych do przechowywania osocza ludzkiego utrzymujących stałą temperaturę ok. - 30ºC
  • Dzierżawa przenośnych komór chłodniczych do przechowywania osocza ludzkiego utrzymujących stałą temperaturę ok. - 30ºC
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Dzierżawa przenośnych komór chłodniczych do przechowywania osocza ludzkiego utrzymujących stałą temperaturę ok. - 30ºC
  • Dzierżawa przenośnych komór chłodniczych do przechowywania osocza ludzkiego utrzymujących stałą temperaturę ok. - 30ºC
  • Dzierżawa przenośnych komór chłodniczych do przechowywania osocza ludzkiego utrzymujących stałą temperaturę ok. - 30ºC

Dzierżawa przenośnych komór chłodniczych do przechowywania osocza ludzkiego utrzymujących stałą temperaturę ok. - 30ºC

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Pytanie i odpowiedź do SIWZ nr 1   14-07-2015 r.
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.