• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 260.000 sztuk wafli w czekoladzie  ZP/PN/12/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 260.000 sztuk wafli w czekoladzie  ZP/PN/12/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 260.000 sztuk wafli w czekoladzie  ZP/PN/12/2015
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 260.000 sztuk wafli w czekoladzie  ZP/PN/12/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 260.000 sztuk wafli w czekoladzie  ZP/PN/12/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 260.000 sztuk wafli w czekoladzie  ZP/PN/12/2015

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 260.000 sztuk wafli w czekoladzie ZP/PN/12/2015

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.