• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2015
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2015

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2015

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ I  23-04-2015 r.
 4. Zmiana terminu wniesienia wadium na dzień 27-05-2015 r. do godz. 10:30.
 5. Pytania i odpowiedzi do SIWZ II  28-04-2015 r.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.